शासनाने वेळीच खबरदारी घेतल्यामुळे हजारो लोकांचे जीव वाचले